Vanliga frågor om native advertising

Vad är native advertising?

 • Annonsering med ett innehåll som är utformat så att det smälter in i sin omgivning – textuellt, grafiskt och i tekniken bakom.
 • Vanligast är att annonsera i en redaktionell miljö hos ett medieföretag, men du kan också lansera innehållet i sociala medier eller på andra plattformar med stor räckvidd.
 •  Målet är att innehållet ska vara relevant, intressant och skapa ett mervärde för läsaren, utan att störa dennes upplevelse.

Hur funkar native advertising?

 • Läsaren exponeras för en native-annons, klickar på den och kommer till en artikel, ett reportage, en video eller en sajt. Här kan du som annonsör kommunicera med läsaren om er produkt, tjänst, bransch eller annat budskap.
 • Annonseringen fungerar optimalt om innehållet anpassas till omgivningen vad gäller tonalitet, rubriksättning, bildval och så vidare.
 • Allt innehåll ska vara tydligt annonsmärkt så att det framgår för läsaren vilken annonsör som står bakom innehållet.

Vilka är fördelarna?

 • Skapar engagemang. Som annonsör kan du berätta om sådant som inte ryms inom ramen för traditionell reklam. Du kan bygga relation med läsaren och stärka ert varumärke.
 • Sömlöst. Native smälter in i miljön som läsaren befinner sig i och ger en positiv annonsupplevelse.
 • Ger leads. Native är optimalt för att generera leads. Lästiden är ofta lång, som annonsör får du en unik stund med potentiella kunder då du kan förklara er produkt eller tjänst, samt stärka er trovärdighet och bransch till exempel genom testimonials: intervjuer med personer som testat er produkt/tjänst.
 • Kreativt. Video, illustrationer, fördjupande reportage? De kreativa möjligheterna för att lansera ditt innehåll är i princip oändliga.
 • Mätbart. Du kan följa kampanjen via data för lästid, antal sidvisningar och så vidare.
 • Når attraktiva målgrupper. Native-annonserna är vanligen befriade från ad-blockers och du når personer som brukar blockera annonser.

Finns det några nackdelar?

 • En kritik som riktats mot native advertising är att läsarna inte skulle kunna skilja mellan native-annonser och redaktionellt innehåll.
  Samtidigt ligger det både i annonsörens och publicistens (i vars miljö annonsören publicerar sitt innehåll) intresse att läsarna uppfattar vem som står bakom innehållet.
 • All native advertising ska vara tydligt annonsmärkt. Tidningsutgivarna (TU) har formulerat riktlinjer för native advertising i Sverige. 

Finns det bevis för att native advertising funkar?

 • Ja, det finns gott om data och undersökningar. Framför allt kan man påvisa engagemang genom lästider för native-artiklar; dessa är ofta lika långa som lästider för redaktionellt innehåll.
 • Många undersökningar visar att native advertising är mer varumärkesbyggande och ger starkare köpintentioner än traditionella banner-annonser. Som ett exempel visar den här amerikanska undersökningen att vår benägenhet att titta på en native-annons är dubbelt så stor jämfört med banners, och vi tar del av native-annonser betydligt längre tid.

Hur mycket omsätter branschen?

 • Omsättningen för native advertising har ökat snabbt i Sverige, från cirka 65 miljoner kronor 2014 till drygt 400 miljoner 2018, enligt IRM (institutet för reklam- och mediestatistik).
 • Internationellt förväntas native advertising stå för 35 procent av publicisternas intäkter år 2021. (2017 stod native advertising för 19 procent.)
 • Branschen väntas expandera över världen med 372 procent åren 2020-2025, från 86 till 402 miljarder dollar. Läs mer om den globala marknaden här.

Vad betyder native advertising?

 • Native kommer från det latinska ordet nativus som betyder ursprungskälla, advertising står för annonsering. Syftet är att ligga så nära huvudkällans (miljön där annonsen publiceras) utseende och tonalitet som möjligt för att innehållet ska smälta in och inte störa läsupplevelsen.

I vilka länder finns native advertising?

 • Native finns över så gott som hela världen, och omsätter mest i USA, därpå Japan, Kina och Storbritannien. Vid Native Advertising Days samlas varje år branschexperter från mer än 30 länder – främst från Europa och USA – i Berlin. Som arrangör står branschorganisationen Native Advertising Institute.