Därför C News

Det finns en rad fördelar med att publicera sitt redaktionella material på C News istället för på sin egen webbplats:

  • C News erbjuder en oberoende miljö som stärker trovärdigheten i innehållet, vilket förlänger lästiden och minskar bounce raten.
  • C News plattform är utvecklad specifikt för native advertising vilket innebär att innehållet presenteras på ett optimalt sätt designmässigt och konverteringsmässigt.
  • C News har en teknik som gör att det går att följa användarbeteendet in i minsta detalj. Hit hör exempelvis antal läsare, aktiv lästid, scrollängd med mera.
  • C News har en rad färdigbyggda widgets som gör det enkelt att addera värdeskapande funktioner, exempelvis produktinfo, enkäter, quiz med mera.
  • C News bygger på öppen källkod vilket innebär att allt innehåll, design och funktioner ofta enkelt kan appliceras på kundens egna webbplats om så önskas.